Sponsorer 2018

Regler och information


Besiktning:

- Samtliga båtar som deltar i loppet bör besiktigas
- Vid besiktningen bör båten vara fullt utrustad
- Motortrimning är tillåten så länge motorns utseende inte avsevärt avviker från originalet
- Motorns nedre del får omformas och tilläggsintag för kylvatten är tillåtet
- Propeller får väljas fritt
- Arrangörerna bibehåller rätten att besluta om vilken klass varje enskild båt kör i
- Vid besiktningen meddelas varvantal och uppskattad startordning (närmare startordning
meddelas vid startplatsen inför varje start med hjälp av klasstavlor)

Utrustning:

- Under tävlingen får högst 2 personer vara i båten
- Obligatorisk utrustning i samtliga klasser är flytväst, paddel eller åror, öskar eller annan
tömningsutrustning
- För över 15 hk är nödstopp obligatorisk
- För över 25 hk rekommenderas hjälmStarten:

Starttypen är flygande start. Fem minuter före start ges en ljudsignal samtidigt som fem minuttavlor kommer upp. En tavla i gången avlägsnas därefter för varje minut som går. När en minut återstår till start höjs startflaggan och tidsvisningen övergår till klocktavlan som visar nedräkningen sekund för sekund. Då 15 sekunder återstår till start skall båtarna vara i startriktning. Då klocktavlans visare når 12-strecket och startflaggan sänks går starten och båtarna får köra över startlinjen. I samband med starten ges också en startsignal. Tjuvstart leder alltid till diskvalificering (förutsatt att identifiering är möjlig).

Flaggning:

svartvit rutig flagga = start- och målflagga
röd flagga = starten avbryts, båtarna kör sakta tillbaka till startplatsen
gul flagga = fara på banan, omkörning förbjuden
svart flagga = diskvalificering, båten avlägsnas från banan

Övrigt:

- Alla deltagare kör på eget ansvar
- Arrangörerna är inte ansvariga för eventuella person- eller materialskador som uppstår i
samband med tävlingen
- Under tävlingen är det förbjudet att hänga utanför båten
- Påkörning av vändboj/-flagga kan leda till diskvalificering via protestbehandling
- Vinnarbåten är berättigad att delta även i följande klass, dock inom samma båttyp

Banan: