Sponsorer 2018

Regler och information


Besiktning:

- Samtliga båtar som deltar i loppet bör besiktigas
- Vid besiktningen bör båtarna vara fullt utrustade
- Arrangörerna bibehåller rätten att besluta om vilken klass varje enskild båt kör i och avvisa båt och/eller förare om de inte uppfyller sjötrafiklagen
- Motortrimning är tillåten så länge motorns utseende inte avsevärt avviker från originalet
- Motorns nedre del får omformas och tilläggsintag för kylvatten är tillåtet
- Propeller får väljas fritt
- Vid besiktningen meddelas varvantal och uppskattad startordning (närmare startordning meddelas vid startplatsen inför varje start med hjälp av klasstavlor)


Utrustning:

- Under tävlingen får högst 2 personer vara i båten
- Obligatorisk utrustning i samtliga klasser är flytväst, paddel eller åror, öskar eller annan tömningsutrustning
- För över 15 hk är nödstopp obligatorisk
- För över 25 hk är hjälm obligatorisk
Starten:

Starttypen är flygande start. Fem minuter före start ges en ljudsignal samtidigt som fem minuttavlor kommer upp. En tavla i gången avlägsnas därefter för varje minut som går. När en minut återstår till start höjs startflaggan och tidsvisningen övergår till klocktavlan som visar nedräkningen sekund för sekund. Då 15 sekunder återstår till start skall båtarna vara i startriktning. Då klocktavlans visare når 12-strecket och startflaggan sänks går starten och båtarna får köra över startlinjen. I samband med starten ges också en startsignal. Tjuvstart leder alltid till diskvalificering (förutsatt att identifiering är möjlig).

Flaggning:

svartvit rutig flagga = start- och målflagga
röd flagga = starten avbryts, båtarna kör sakta tillbaka till startplatsen
gul flagga = fara på banan, omkörning förbjuden

Övrigt:

- Under tävlingen är det förbjudet att hänga utanför båten
- Påkörning av vändboj/-flagga kan leda till diskvalificering via protestbehandling
- Vinnarbåten är berättigad att delta även i följande klass, dock inom samma båttyp
- I tävlingen råder de allmänna skyldigheterna för framförande av farkost nämnda i sjötrafiklagen 1 kap. 5 §
- Åldersgräns 18 år i klasserna max 75 hk


Tävlingsbanan: