Sponsorer 2018

Om Kitöloppet

Finlands äldsta och största aktiva motorbåtstävling Kitöloppet körs för 69. gången lördag 6.7.2024. Kitöloppet är en så kallad allemanstävling som gör det möjligt för vem som helst att tävla oberoende av båtens och motorns modell eller förarens ålder. Arrangörerna satsar speciellt mycket på att ge unga blivande förare en chans att uppleva motorbåtsporten utan att behöva investera i klassgodkända båtar och lisenser. Alla kan således tävla med den båt och motor de har vare sig det är en vanlig roddbåt eller en snabbgående tävlingsbåt. Genom att klasserna förutom enligt hästkrafter också är indelade i både bruks- och sportbåtar blir tävlandet mera rättvist.

Den goda stämningen vid Kitöloppet lockar litet beroende på vädret årligen ca 70 deltagare och ca 100 åskådarbåtar. Rekordantalet deltagare nåddes vid Kitöloppets 60-års jubileumstävling 2015 då hela 104 anmälningar emottogs. Kitöloppet ger också en bra möjlighet att uppleva gamla klassiska tävlingsbåtar och –motorer som fortfarande tävlar, precis som på den gamla goda tiden.

Som arrangör fungerar Svartbäcks Segelsällskap rf.